Lis 07

„MY POLACY – NIEPODLEGLI, PRZEDSIĘBIORCZY”

Nasza Szkoła  uczestniczy  w projekcie edukacyjnym pod  hasłem „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy” prowadzonym przez NBP w Warszawie. W ramach projektu uczniowie  kl. 6a, 8b, 8c będą  uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych w zakresie ekonomii, bankowości i przedsiębiorczości promujące polskie osiągnięcia po odzyskaniu niepodległości.
Innowacyjne rozwiązania, które przyczyniły się do gospodarczego rozwoju Polski, przejawy przedsiębiorczości, wynalazki i kluczowe inwestycje, o których musimy pamiętać, mogą stać się źródłem inspirującej wiedzy dla młodego pokolenia.

Iwona Walasek

Paź 29

„Szkolny Klub Sportowy”

Uczniowie klas IV-VIII uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w ramach programu “SKS”. Program „Szkolny Klub Sportowy” powstał w trosce o poprawę zdolności motorycznych oraz podwyższenie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Od tego roku szkolnego w naszej szkole działają trzy grupy SKS-u pod kierunkiem p.Bożeny Miśko, Maryli Sochackiej oraz Beaty Pawlik. Chętnych zapraszamy!

Projekt „SKS” 2018 jest finansowany przez Ministerstwo Sportu oraz Gminę Karlino.

                                                                                                                                                                                                                         Beata Pawlik

Paź 29

Umiem pływać

Od września tego roku szkolnego uczniowie klas II uczestniczą w kolejnej edycji programu „Umiem pływać”. Wyjazdy na basen do Białogardu dla 90 uczniów zostały zorganizowane dzięki współpracy Gminy Karlino oraz Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej  „Gryf” w Białogardzie.

Główne cele programu to upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. Projekt „Umiem pływać” 2018 jest finansowany przez Ministerstwo Sportu oraz Gminę Karlino.

Beata Pawlik

Paź 09

LEKCJE OTWARTE DLA RODZICÓW

Lekcje otwarte dla rodziców odbędą się 8 i 9 listopada 2018r. Zapraszamy!

Paź 02

„SZLAKIEM POLSKIEGO MORZA”

„SZLAKIEM POLSKIEGO MORZA”
Karlino – Kołobrzeg – Karlino – 28.09.2018r.

W piątek 28 września 2018r. grupa 100 uczniów wraz z opiekunami wyruszyła pociągiem z Karlina do Kołobrzegu. Rajd „Szlakiem Polskiego Morza” zorganizowany został przez UKS „TRAMP”  z okazji przypadającej w tym roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Główną atrakcją rajdu była wizyta w Muzeum Oręża Polskiego. Następnie ulicami Kołobrzegu przeszliśmy do portu i na promenadę, gdzie mieliśmy czas wolny na  mały posiłek. Lody i inne smakołyki cieszyły się powodzeniem wśród uczestników rajdu.
W dobrych nastrojach wróciliśmy do Karlina tuż po godz. 17.

Bożena Miśko

 

Wrz 24

SPRZĄTANIE ŚWIATA

21 września 2018r. uczniowie klas I-VIII wraz z wychowawcami wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Tegoroczna edycja ,,Sprzątania  Świata” odbywała się pod hasłem – ,,Akcja-Segregacja. 2x więcej, 2x lepiej”.
Uczestnictwo w akcji miało na celu zwrócenie uwagi dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na fakt codziennej dbałości o stan środowiska, w którym żyjemy, zachęcanie do propagowania zachowań życzliwych względem otaczającej nas przyrody, wspieranie lokalnej inicjatywy służącej ochronie środowiska oraz kształtowanie u uczniów zaradności, wytrwałości, odpowiedzialności za miejsce i region oraz wzrostu  świadomości wszystkich o ważności segregowania odpadów. Posegregowane  odpady przestają być śmieciem, a stają się wartościowym surowcem, który można ponownie wykorzystać. Każda klasa miała wyznaczony do uporządkowania rejon na terenie miasta Karlina. Po zakończonej  akcji uczniowie, nauczyciele w dobrych nastrojach wrócili do szkoły na kolejne lekcje.

Organizatorzy

Wrz 24

ZATAŃCZ Z KLASĄ I BĄDŹ FIT

20 września 2018 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w  pokazie tanecznym w wykonaniu przedstawicieli z Centrum Tańca Szczepan z Koszalina. Spotkanie miało na celu zachęcanie uczniów do udziału w zajęciach, na których poznają nie tylko elementy tańca współczesnego ale też nauczą się dobrych manier. Występy cieszyły się dużym zainteresowaniem oglądających. Ten energetyczny i dynamiczny pokaz bardzo się nam podobał. Jesteśmy pod wrażeniem umiejętności tanecznych tancerek. Może znajdą się w naszej szkole chętni do udziału w zajęciach…

Mariola Wardak

Wrz 24

SZKOLNE KOŁO CARITAS

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas ogłaszają nabór na wolontariuszy. Spotkanie formacyjne odbędzie się po 7 g.l. w sali nr 30.
Zapraszamy wszystkich chętnych do pomagania.

Opiekunowie SKC

Wrz 24

79. ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ

17 września 2018 roku reprezentanci Szkoły Podstawowej w Karlinie upamiętnili 79. rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Uczniowie klasy 7 b i 8 c przemaszerowali pod Obelisk, aby oddać hołd poległym żołnierzom. Reprezentacje tych klas zapaliły symboliczne znicze i chwilą ciszą uczcili ofiary II wojny światowej.

Iwona Walasek
Marzena Matuszewska
Agnieszka Suchecka

Wrz 24

JESTEM BEZPIECZNY W DRODZE DO SZKOŁY

Dnia 10.09.2018 gościliśmy w naszej szkole  pana Jacka Mironia. Pracownik Straży Miejskiej w Karlinie zapoznał uczniów klas I-III z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Prezentacja multimedialna zaprezentowana  uczniom dotyczyła zachowań w ruchu ulicznym. Wszyscy  uczniowie otrzymali znaczki odblaskowe sponsorowane przez PZU.

Starsze posty «