«

»

Kwi 08

FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU FORM ARTYSTYCZNYCH W SZCZECINIE

 

W dniach 20 i 21 marca 2018 roku w sali teatralnej Teatru „Kana” w Szczecinie odbył się finał Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych. Zaprezentowały się zespoły teatralne reprezentujące placówki oświatowe z województwa zachodniopomorskiego, które zwyciężyły w etapie powiatowym. Przedstawiono różne formy artystyczne, od tańca poprzez pantomimę, śpiew, performance, aż do spektaklu teatralnego.

 

Organizatorem przeglądu była Policja zachodniopomorska przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie, realizujące wspólny program profilaktyczny pod nazwą „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”, którego ideą jest wskazanie uczniom drogi rozwoju bez nałogów i ryzyka utraty zdrowia lub życia. Cel programu to nie tylko zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, lecz także przeciwdziałanie innym zachowaniom problemowym, które mogą występować u młodych osób.
Zadaniem uczestników przeglądu, było przygotowanie dwudziestominutowego występu w dowolnej formie artystycznej, która w sugestywny sposób prezentowała określone cele projektu. Konkurs został podzielony na trzy etapy: szkolny, powiatowy i wojewódzki. W konsekwencji etapu powiatowego zostało wyłonionych szesnaście zespołów ocenianych na etapie wojewódzkim. Każdy reprezentował inny powiat. W sumie w przeglądzie wzięło udział 146 uczniów.
Każdy spektakl został oceniony przez jury w składzie którego byli przedstawiciele organizatorów, a także reprezentant Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Teatru Kana w Szczecinie i Teatru „Krzyk” z Maszewa.
Uczniowie klasy VII B Szkoły Podstawowej w Karlinie pod opieką p. Marty Tomczyk godnie reprezentowali powiat białogardzki, otrzymując wyróżnienie za spektakl pt. „XXI wiek bez nałogów i uzależnień”.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych teatralnych sukcesów.

Opiekun M. Tomczyk