«

»

Wrz 24

SPRZĄTANIE ŚWIATA

21 września 2018r. uczniowie klas I-VIII wraz z wychowawcami wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Tegoroczna edycja ,,Sprzątania  Świata” odbywała się pod hasłem – ,,Akcja-Segregacja. 2x więcej, 2x lepiej”.
Uczestnictwo w akcji miało na celu zwrócenie uwagi dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na fakt codziennej dbałości o stan środowiska, w którym żyjemy, zachęcanie do propagowania zachowań życzliwych względem otaczającej nas przyrody, wspieranie lokalnej inicjatywy służącej ochronie środowiska oraz kształtowanie u uczniów zaradności, wytrwałości, odpowiedzialności za miejsce i region oraz wzrostu  świadomości wszystkich o ważności segregowania odpadów. Posegregowane  odpady przestają być śmieciem, a stają się wartościowym surowcem, który można ponownie wykorzystać. Każda klasa miała wyznaczony do uporządkowania rejon na terenie miasta Karlina. Po zakończonej  akcji uczniowie, nauczyciele w dobrych nastrojach wrócili do szkoły na kolejne lekcje.

Organizatorzy