«

»

Paź 29

„Szkolny Klub Sportowy”

Uczniowie klas IV-VIII uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w ramach programu “SKS”. Program „Szkolny Klub Sportowy” powstał w trosce o poprawę zdolności motorycznych oraz podwyższenie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Od tego roku szkolnego w naszej szkole działają trzy grupy SKS-u pod kierunkiem p.Bożeny Miśko, Maryli Sochackiej oraz Beaty Pawlik. Chętnych zapraszamy!

Projekt „SKS” 2018 jest finansowany przez Ministerstwo Sportu oraz Gminę Karlino.

                                                                                                                                                                                                                         Beata Pawlik