«

»

Paź 29

Umiem pływać

Od września tego roku szkolnego uczniowie klas II uczestniczą w kolejnej edycji programu „Umiem pływać”. Wyjazdy na basen do Białogardu dla 90 uczniów zostały zorganizowane dzięki współpracy Gminy Karlino oraz Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej  „Gryf” w Białogardzie.

Główne cele programu to upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. Projekt „Umiem pływać” 2018 jest finansowany przez Ministerstwo Sportu oraz Gminę Karlino.

Beata Pawlik