«

»

Gru 20

NOWOCZESNA SZKOŁA, NOWOCZESNA EDUKACJA

Dnia 17- ego grudnia 2018 roku uczniowie z klasy I b i II b zaprezentowali kolegom i koleżankom przedstawienie pt. „Czy zwierzęta lubią zimę?” Mali artyści biorą udział w zajęciach projektowych – koła zainteresowań język polski, oraz uczęszczają na zajęcia teatralne. Widzowie z klasy II a,b,c oraz z klasy I b nagrodzili występujących dużymi brawami. Była to również udana lekcja przyrody na temat pomocy zwierzętom i ptakom w czasie zimy. Pomaganie potrzebującym nie jest trudne i sprawia wszystkim wiele satysfakcji.

Ewa Dąbrowska