«

»

Kwi 01

DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ

Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach tej akcji uczniowie naszej szkoły otrzymali kamizelki odblaskowe. Projekt jest finansowany przez Fundusz Sprawiedliwości. Dziękujemy!

Beata Pawlik