Nasza szkoła

Nowoczesna Szkoła

Wraz z pierwszym dzwonkiem szkolnym w dziewiętnastu szkołach powiatu białogardzkiego rozpocznie się rekrutacja do nowego projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”. Projekt opiewający na łączną wartość 2 837 878,72 zł realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu …

Pokaż strony »

Kadra

Dyrektor Szkoły: mgr Beata Pawlik (wychowanie fizyczne) Zastępca Dyrektora: mgr Elżbieta Korzeniowska (edukacja wczesnoszkolna )

Pokaż strony »

Nieobecni nauczyciele

Pokaż strony »

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Karlinie Rachunek: Bank Spółdzielczy Białogard Oddział Karlino Nr konta: 32 8562 0007 0020 0165 2000 0010 Skład Rady Rodziców: – Monika Kuzmierska – Przewodnicząca – Marta Ryszewska – Z-ca Przewodniczącej – Anna Steć – Skarbnik – Agnieszka Szczepanik – Sekretarz Komisja Rewizyjna: – Marta Chmielnicka-Buczek – Katarzyna Jurkiew – Beata Stępień

Pokaż strony »

Dokumenty

DOKUMENTY SZKOLNE Wszystkie dokumenty są do pobrania w formacie pdf.   1. STATUT SZKOŁY  STATUT SP KARLINO 2. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WSO SP KARLINO 3. KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARLINIE KRYTERIA 4. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARLINIE  SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 5. EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ – PROCEDURY KARTA ROWEROWA 6. KONTRAKT NAUCZYCIEL …

Pokaż strony »

Lekcje otwarte dla rodziców

TERMINY LEKCJI OTWARTYCH DLA RODZICÓW. (kliknij)

Pokaż strony »

Ogłoszenia

Pokaż strony »

Stołówka

NR KONTA NA KTÓRY MOŻNA REGULOWAĆ ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY.  ZAKŁAD OŚWIATY W KARLINIE ul. SZYMANOWSKIEGO 17 78-230 KARLINO   52 1020 2821 0000 1002 0119 4034 NALEŻY PODAĆ: OBIADY-NAZWA SZKOŁY, MIESIĄC, IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA, KWOTA   CENA OBIADÓW:   LISTOPAD: – UCZNIOWIE: 21 dni x 3,07 = 64,47 zł   Termin płatności: do 25 PAŹDZIERNIKA. Proszę o terminowe wnoszenie opłat. GRUDZIEŃ: …

Pokaż strony »