↑ Powrót do Nasza szkoła

Dokumenty

DOKUMENTY SZKOLNE

Wszystkie dokumenty są do pobrania w formacie pdf.

 

1. STATUT SZKOŁY  STATUT SP KARLINO
2. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARLINIE
 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
3. EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ –
PROCEDURY
KARTA ROWEROWA
4. KONTRAKT NAUCZYCIEL – UCZEŃ KONTRAKT
5. WYCIECZKA SZKOLNA REGULAMIN WYCIECZKI
KARTA WYCIECZKI
HARMONOGRAM
WYCIECZKI
OŚWIADCZENIE RODZICÓW
6. PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE UCZNIA KLASY 1 SP KARLINO KLASY1-INFORMACJA
7. PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Z INNEGO OBWODU
PODANIE – dzieci 7-letnie
8. UBEZPIECZENIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIE – SP KARLINO

POLISA

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA
Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS

9. KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY
10. INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ODPŁATNIE Z OBIADÓW INFORMACJA DLA RODZICÓW
11. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
KARTA ZGŁOSZENIA
UPOWAŻNIENIE
OŚWIADCZENIE
12. REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH
REGULAMIN