↑ Powrót do Nasza szkoła

Dokumenty

DOKUMENTY SZKOLNE

 

 

1. STATUT SZKOŁY  STATUT SP KARLINO
2. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARLINIE
 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
3. ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
4. EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ – PROCEDURY KARTA ROWEROWA
5. KONTRAKT NAUCZYCIEL – UCZEŃ KONTRAKT
6. WYCIECZKA SZKOLNA REGULAMIN WYCIECZKI
KARTA WYCIECZKI
HARMONOGRAM
WYCIECZKI
OŚWIADCZENIE RODZICÓW
7. PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE UCZNIA KLASY 1 SP KARLINO KLASY1-INFORMACJA
8. PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Z INNEGO OBWODU
PODANIE – dzieci 7-letnie
9. UBEZPIECZENIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

POLISA

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA
Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS

10. KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY
11. INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ODPŁATNIE Z OBIADÓW INFORMACJA DLA RODZICÓW
12. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
KARTA ZGŁOSZENIA
UPOWAŻNIENIE
OŚWIADCZENIE
13. REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH
REGULAMIN
14. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Z UDZIAŁEM UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARLINIE
PROCEDURY
(dokument w formie zdjęcia)