↑ Powrót do Nasza szkoła

Dokumenty

DOKUMENTY SZKOLNE

Wszystkie dokumenty są do pobrania w formacie pdf.

 

1. STATUT SZKOŁY  STATUT SP KARLINO
2. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WSO SP KARLINO
3. KRYTERIA PUNKTOWEGO OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARLINIE KRYTERIA
4. SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARLINIE
 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
5. EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ –
PROCEDURY
KARTA ROWEROWA
6. KONTRAKT NAUCZYCIEL – UCZEŃ KONTRAKT
7. WYCIECZKA SZKOLNA REGULAMIN WYCIECZKI
KARTA WYCIECZKI
HARMONOGRAM
WYCIECZKI
OŚWIADCZENIE RODZICÓW
8. PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE UCZNIA KLASY 1 SP KARLINO KLASY1-INFORMACJA
9. PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Z INNEGO OBWODU
PODANIE – dzieci 7-letnie
10. UBEZPIECZENIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIE – SP KARLINO

POLISA

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA
Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS

11. KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA NA OBIADY
12. INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ODPŁATNIE Z OBIADÓW INFORMACJA DLA RODZICÓW
13. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
KARTA ZGŁOSZENIA
13. REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH
REGULAMIN