Plan lekcji

PLAN LEKCJI POSZCZEGÓLNYCH KLAS

 

KLASA 1 „A” PLAN LEKCJI_1A KLASA 2 „A” PLAN LEKCJI_2A KLASA 3 „A” PLAN LEKCJI_3A
KLASA 1 „B” PLAN LEKCJI_1B KLASA 2 „B” PLAN LEKCJI_2B
KLASA 1 „C” PLAN LEKCJI_1C KLASA 2 „C” PLAN LEKCJI_2C

 

KLASA 4 „A” PLAN LEKCJI_4A  KLASA 5 „A” PLAN LEKCJI_5A KLASA 6 „A” PLAN LEKCJI_6A
KLASA 4 „B” PLAN LEKCJI_4B KLASA 5 „B” PLAN LEKCJI_5B KLASA 6 „B” PLAN LEKCJI_6B
KLASA 4 „C” PLAN LEKCJI_4C KLASA 5 „C” PLAN LEKCJI_5C
KLASA 4 „D” PLAN LEKCJI_4D KLASA 5 „D” PLAN LEKCJI_5D

 

KLASA 7 „A” PLAN LEKCJI_7A KLASA 8 „A” PLAN LEKCJI_8A
KLASA 7 „B” PLAN LEKCJI_7B KLASA 8 „B” PLAN LEKCJI_8B
KLASA 7 „C”  PLAN LEKCJI_7C KLASA 8 „C” PLAN LEKCJI_8C